Завдання учителя-логопеда в закладі дошкільної освіти

усунення різних мовленнєвих порушень дітей; створення єдиного корекційно – навчального простору; пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів; інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень; створення  предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

1 хвилин на прочитання
0