Категорія: Психологічна сторінка

Профілактика та подолання стресу

Напружені стосунки вдома, проблеми на роботі, втрата близької людини, почуття самотності… І недалеко не повний перелік тих ситуацій, які можуть призвести до стресу.  Але тривалі конфліктні ситуації і нескінченна низка стре­сів здатні зашкодити здоров’ю людини.  Відомі дослідники стресу зазначали, що має значення не те, що з вами відбувається, а те, як ви це сприймаєте. Стрес іноді є […]

4 хвилин на прочитання
0

Діагностика синдрому – «вигорання» в професіях системи «людина-людина»

Інструкція. Вам пропонується 22 твердження про почуття та переживан­ня, пов’язані з роботою, кожне з яких слід оцінити. Якщо ви відповіли «ніко­ли», то вашій відповіді приписується бал 0; «дуже рідко» – І; «рідко» – 2, «іноді» – 3; «часто» – 4, «дуже часто» – 5, «завжди» – 6. Ваші відповіді не будуть оцінюватися як гарні чи погані, тому просимо […]

3 хвилин на прочитання
0

Діагностика рівня особистісної тривожності

(за допомогою шкали проявів тривоги Тейлора, доповненої В.Г. Норакідзе шкалою щирості) Дана методика дає змогу оцінювати вашу тривожність, тобто схильність пе­реживати емоційні стани, які виникають при очікуванні неприємностей, прогно­зуванні несприятливого перебігу подій тощо. Слід мати на увазі, що за певних умов реактивна тривожність (тобто, зумовлена конкретною ситуацією) може пе­реходити в особистісну тривожність, стати стабільною характеристикою особис­тості, знижуючи її здатність протистояти […]

4 хвилин на прочитання
0

Виховання обдарованих дітей

У дошкільній педагогічній науці  існують кілька підходів  до того, як працювати зі здібними та обдарованими дітьми. Узагальнивши наявні рекомендації, можемо сказати,що система відповідної роботи складається з трьох етапів. Перший етап – «Пошукова робота» 1. Спостереження за вихованцями. 2. Психолого-педагогічна діагностика здібностей кожної  дитини. 3. Прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини. 4. Створення банку даних про […]

6 хвилин на прочитання
0