Завдання учителя - логопеда в закладі дошкільної освіти:

- усунення різних мовленнєвих порушень дітей;

- створення єдиного корекційно - навчального простору;

- пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів;

- інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень;

- створення  предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Завдання учителя - логопеда в

 

Категорія: Логопедична скринька

 

В 2018-2019 н. р. систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють, в методичний посібник «Активізація та мотивація мовленнєвої діяльності дошкільників, які не розмовляють, засобами дидактичних ігор та вправ». 

Орієнтований на широке коло читачів: логопедів та батьків, які мають немовленнєвих дітей. Ігри та вправи, які представлені в посібнику, можна використовувати для розвитку мовлення  дітей раннього віку. Важливу роль в роботі з дітьми, які не розмовляють, відіграє робота з батьками: в посібнику  надані рекомендації та консультації.

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

 

В 2018 2019 н. р. мною були   систематизовані ігри-вправи для дітей, які не розмовляють. В методичний посібник «Акт

Категорія: Логопедична скринька

 

ТРЕНІНГ

«Техніка мовлення.

Робота над мовним диханням»

10.02.2018

 

МЕТА:

  • розкрити учасникам значення мовного дихання як невід'ємної складової техніки мовлення читця;
  • удосконалювати вміння учасників тре­нінгу досягати правильного фонаційно­го дихання за допомогою тренувальних вправ;
  • розвивати вміння застосовувати в освіт­ньому процесі елементи техніки мовлен­ня та прийоми виразного читання.

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над мовним диханням»

 

Категорія: Методичний вісник / Логопедична скринька / Новини